Tinh Hoa Quản Trị

 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Call Now: (84-8) 38 212 402

John W. Teets

"Việc của người quản lý công ty không chỉ là lo cho hiện tại, mà là tương lai của của công ty."

Cộng đồng

Tham Gia

Giải Pháp

Our Office Address

1

IME Vietnam, Hochiminh City , Vietnam

Add: 08 Nguyen Hue Blvd., D1, HCM, Vietnam
Tel: (84 8) 38 212 402
Mail: contact@tinhhoaquantri.com